Preduzeće BIROGRAF d.o.o. osnovano je 1991. godine. Delatnost firme je prodaja i servis računara i računarske opreme, održavanje informacionih sistema, umrežavanje računara, održavanje mreža, izrada i optimizacija web strana, legalizacija softvera.

O budućim razvojnim projektima firme bićete upoznati preko našeg Web sajta.